אלגנזה בני ברק

רבי עקיבא 111

טלפון: 03-6186612

שעות פתיחה:
בוקר: 10:30-15:00
אחה"צ: 17:00-21:30
שישי: 10:00-12:30

אלגנזה ירושלים

רחוב חגי 30

טלפון: 02-5382546

שעות פתיחה:
בוקר: 10:00-15:00
אחה"צ: 16:30-21:00
שישי: 10:00-12:30